Christelijke Oranjevereniging IJzerlo

... voor het ORANJEWEEKEND van donderdag 19 t/m zaterdag 21 augustus 2021

Als bestuur hadden wij gehoopt op een ‘normaal’ zomerfeest, maar helaas hebben wij nog steeds te maken met de nodige beperkingen. Desondanks zijn wij blij u toch uit te mogen nodigen voor een aantal activiteiten op het feestterrein aan de Huisstededijk.

Voor het oranjeweekend betekenen de coronamaatregelen dat wij alleen een evenement mogen organiseren op 1,5 meter afstand en met vaste zitplaatsen. Dit houdt in dat wij niet meer bezoekers mogen toelaten dan het aantal zitplaatsen, dus vol = vol. (Deze beperkingen gelden niet voor kinderen t/m 12 jaar). Het is niet toegestaan om zelf een hapje en/of drankje bij de bar te halen, daarom kunt u dit bestellen via onze vrijwilligers. Verder is het zo dat het feestterrein op vrijdag en zaterdag om 00.00u gesloten moet worden.

Als vereniging zijn wij aan deze maatregelen gebonden, we hopen op uw begrip hiervoor en verzoeken u dan ook om zich aan de maatregelen te houden.

DONDERDAG 19 augustus 2021 – ZOMER IN GELDERLAND

Op donderdag 19 augustus doet IJzerlo mee aan het programma Zomer in Gelderland onder leiding van een comité van

‘oud-koning(in)en’. Wij nodigen u uit om de live opname bij te wonen. De opname vindt plaats om 18.20u tot 19.00u op het feestterrein. Vanaf 17.45u kunt u plaatsnemen op de tribune. Na afloop kunt u op het feestterrein een drankje komen drinken op de goede afloop. Het terrein zal tot 21.00u geopend zijn.

Aangezien er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar is, dient u zich aan te melden bij Omroep Gelderland. Dit kan via de link: https://www.omroepgelderland.nl/zig-aanmelden-py73t9wn of via de onderstaande QR-code.

 QR code Zomer in Gelderland

VRIJDAG 20 augustus 2021 – FIETSTOCHT

Op vrijdag 20 augustus organiseert de COV weer een fietsdropping van ongeveer 35km. De bus vertrekt om 14.00u en 16.45u.  In verband met de coronamaatregelen is het verplicht een mondkapje te dragen tijdens de busrit. Daarnaast vragen wij u om de fietstassen te verwijderen. Graag ruim van te voren aanwezig zijn i.v.m. het inladen van de fietsen.

Aanmelden voor deze fietsdropping kan tot 16 augustus 2021 bij Margaretha Kooistra (fietstocht@cov-ijzerlo.nl). Graag erbij vermelden welke tijd van vertrek uw voorkeur heeft.

Naast de fietsdropping kan ook een fietstocht van 20 km worden gefietst. Deze fietstocht begint en eindigt op het feestterrein. U kunt starten vanaf 17.00u. Opgave is niet nodig.

Voor beide fietstochten wordt geen inschrijfgeld gevraagd.

Na de fietstocht is het feestterrein tot 24.00u open voor een hapje en een drankje.

ZATERDAG 21 augustus 2021 – AUTOSTERRIT / KONINGSSPEL

Op zaterdag starten we met een mooie autopuzzelrit van circa 45 km. U kunt tussen 13.00u en 14.00u starten vanaf het feestterrein. Aan gezien er vorig jaar ook een flink aantal tractoren meereden hebben we dit jaar een aangepaste route (zonder puzzel) voor langzaam verkeer. We vragen u de duur van een eventuele pauze zo af te stemmen dat u voor 17.00u weer op het feestterrein bent.

Wie niet gaat rijden is vanaf 15.00u welkom op het feestterrein, voor de kinderen zal hier de nodige speelgelegenheid zijn.

Rond 17.00u zullen koning Johann Eenink en jeugdkoning Mick Gussinklo met hun gevolg, daar onder muzikale begeleiding van Cressendo op het feestterrein arriveren. Aldaar zullen zij na het hijsen van de vlag en de toespraak van de voorzitter, de laatste momenten van hun koningschap door brengen. Want ondanks dat we voor het vogelschieten geen vergunning konden krijgen is het na twee jaar toch tijd voor vernieuwing. Daarom zullen we aansluitend middels het Koningsspel bepalen wie zich het komende jaar jeugdkoning(in) en koning(in) van IJzerlo mogen noemen. Hoe dit precies in zijn werk gaat houden we nog even onder de pet, maar we willen u wel mededelen dat u dit jaar ook een gooi naar het koningschap kunt doen als u niet gezegend bent met een zuiver schot. (Net als andere jaren is er geen financiële belemmering om koning(in) te worden, aangezien de Oranjevereniging de kosten van het drankje bij de koning voor haar rekening neemt.)

Na afloop van het Koningsspel blijft het feestterrein tot 24.00u open voor een hapje en een drankje.

VRIJWILLIGERS

Voor het oranjeweekend kunnen we alle hulp van vrijwilligers gebruiken. Wil je helpen stuur dan voor maandag 9 augustus 2021 een mail met je naam, telefoonnummer, waarmee je wilt helpen, wanneer je eventueel niet kunt en of je in het bezit bent van een BHV en/of EHBO-certificaat naar:  vrijwilligers@cov-ijzerlo.nl.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor:

  • Bardienst
  • Bediening
  • Koffie/thee verzorgen
  • Muntverkoop
  • Ingangscontrole

Het bestuur van de Chr. Oranjevereniging IJzerlo is momenteel als volgt samengesteld:

  Voorzitter:   Arjan van Lochem   voorzitter@cov-ijzerlo.nl
  Secretaris:   Margaretha Kooistra   secretaris@cov-ijzerlo.nl  
  Penningmeester/
  ledenadministratie:    
 
  Ellie Hoftijzer
 
 
  penningmeester@cov-ijzerlo.nl    
  Algemeen adjunct:   Hester Pennings  
  Websitebeheer:   Jan Lensink    info@cov-ijzerlo.nl  
    Gerben Kraaijenbrink  
    Wilko Eenink  
    Geert Keuper  
    Rachel Groot Nibbelink      
    Jos Hoftijzer  
    Marco Vogelaar  
    Wiebe Eenink  
In verband met de veiligheid en aansprakelijkheid ziet het bestuur van de Christelijke Oranje Vereniging IJzerlo zich genoodzaakt enige huisregels in te stellen voor de optocht tijdens het Zomerfeest.
ALGEMEEN:
 1.  Deelname aan de optocht is voor eigen risico.
 2.  Indien voertuigen, bestuurders of opzittenden niet aan deze huisregels voldoen kan hen de deelname aan de optocht worden ontzegd.
 3.  Bij twijfel u of uw voertuig aan deze regels voldoet adviseren wij u hierover ruim van te voren met de voorzitter van onze vereniging contact op te nemen.
 4.  Het bestuur vraagt u ook zelf te controleren of de wagen, de bestuurder en de leden van uw buurt of groep aan de huisregels voldoen en elkaar er op te wijzen als dat niet het geval is.
REGELS TEN AANZIEN VAN DE VOERTUIGEN:
 5.  Volgende voertuigen worden tot de optocht toegelaten:
  a.  Voertuigen bestemd voor het vervoeren van personen.
  b.  Tractoren met een deugdelijke wagen mits deze voldoen aan de voorwaarden onder punt 6 t/m 9.
  c.  Fietsen met in achtneming van punt 10.
 6.  De tractor en de wagen moeten voldoen aan de wettelijke eisen en in goede staat zijn, hierbij valt o.a. te denken aan:
  a.  De tractor is WA-verzekerd.
  b.  De tractor en wagen zijn voorzien van een goed werkende verlichting.
  c.  De combinatie is voorzien van goede banden en remmen.
  d.  De combinatie is voorzien van een LRV-bord.
 7.  Volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) moet de eigenaar al zijn motorrijtuigen verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA), deze WA-verzekering biedt echter niet altijd dekking voor het rijden in een optocht. Indien een deelnemende buurt of groep zich extra wenst te verzekeren kunnen zij daarover bij het bestuur van onze vereniging nadere informatie krijgen.
 8.  De wagen moet rondom voorzien zijn van een nagelvaste reling van ten minste 1.20m hoog. Om te voorkomen dat kinderen (of personen die zich als zodanig gedragen) van de wagen kunnen vallen is de ruimte onder de reling dicht of afgesloten met een net of gaas.
 9.  Ten aanzien van de zitplaatsen word bepaald dat deze aan de wagen verankerd moeten zijn ofwel volledig contact met de wagen moeten maken (zoals bijvoorbeeld stro- of krulbalen). Er mag geen gebruik gemaakt worden van losse stoelen of banken.
 10.  Gezien de kwetsbaarheid van fietsers, mogen deze alleen achter de laatste wagen in de optocht aansluiten.
REGELS TEN AANZIEN VAN BESTUURDERS:
 11.  De bestuurder is minimaal 18 jaar of ouder.
 12.  De bestuurder is het bezit van een geldig rijbewijs-T, dan wel een geldig rijbewijs-B afgegeven voor 1 juli 2015.
 13.  De bestuurder geldt als verzekerde voor de (WA-)verzekering van het voertuig.
 14.  De bestuurder gebruikt geen alcohol (of andere verdovende middelen) voorafgaand en tijdens de optocht.
 15.  De bestuurder houdt voldoende ruimte tot zijn voorganger en rijdt tijdens de optocht niet harder dan stapvoets (15 km/h), ook als er een gat valt tot de voorganger.
REGELS TEN AANZIEN VAN OPZITTENDEN:
 16.  Er mogen zich alleen tijdens de optocht opzittenden op de wagens bevinden. Tijdens de rit vanuit de buurten naar het feestterrein en terug, wordt er tussen het normale verkeer gereden en zijn de snelheden hoger, daarom mogen er zich dan geen opzittenden op de wagens bevinden.
 17.  De opzittenden dienen tijdens de optocht op de zitplaatsen te blijven zitten. Als een wagen tijdens de optocht stilvalt blijven de opzittenden op de wagen tot de rest van de optocht gepasseerd is.
 18.  De opzittenden mogen op de wagen geen alcohol meenemen of nuttigen.
--- COV IJzerlo 2019 ---

Foto bestuur 2018

Op de voorste rij vlnr: Jan Eenink, Geert Keuper, Bernadet Ruesink, Ellie Hoftijzer, Margaretha Kooistra, Rachel Groot Nibbelink en Peter Vaags.

Op de achterste rij vlnr: Dianne Obbink, Wilko Eenink, Gerben Kraaijenbrink en Arjan van Lochem.

bestuur 2017

Van links naar rechts en van boven naar beneden:

Gerben Kraaijenbrink, Ellen Driessen, Geert Keuper, Dianne Obbink, Bea Hoftijzer, Peter Vaags, koningshuis, Margaretha Kooistra, Bernadet Ruesink, Wilko Eenink, Jan Eenink, Arjan van Lochem.

C.O.V. Yzerlo 8
  Foto: Hans Boerrigter

Onlangs zijn tijdens de cursus fotografie op 't Warmelinck door een aantal cursisten foto's gemaakt van het bestuur van de Oranjevereniging.
Aan het bestuur werd gevraagd om de mooiste foto te kiezen en de keuze is gevallen op de onderstaande foto gemaakt door Johan van Eerden.

3a1000f

Voorste rij vlnr:     Ellen Driessen, Hans Wikkerink, Bea Hoftijzer en Jan Eenink

Middelste rij vlnr:   Mia Groot Nibbelink en Rene van Schijndel

Achterste rij vlnr:  Dianne Obbink, Gerwin Korten, Gerben Kraajenbrink, Bert Schoppers en

                           Gertjan Heusinkveld

Vorig jaar (2013) is de oranje outfit van het bestuur vernieuwd, de nette jasjes voor de dames en polo's voor de heren zijn beschikbaar gesteld door Hoftijzer Landbouw Mechanisatie Bedrijf.

* * * * * * * * * * *