Christelijke Oranjevereniging IJzerlo

 

Elk jaar kan het bestuur van de Oranjevereniging weer bouwen op de steun van tientallen vrijwilligers die met vele helpende handen het werk licht maken bij opbouw, spelletjes, bardienst, afbreken en opruimen of op een andere manier.

 

                     Ode van COV IJzerlo aan de :

 

       Compleet Onmisbare Vrijwilliger

 

V        De V is Van Völle Vermaak en Vertier

          Doarumme bunt ze allemoal hier

R        De R is van Romp de finale beloning

          Noa een weake hard warken veur een ni’jen koning

IJ        De IJ is van IJzingwekkende IJzerlose IJver

          Sjouwen en bouwen as migampen nijver

W       De W is van Weide den ku’j wal scheurn

          Noa barbecue fietstocht en et zoaterdaggebeurn

I         De I is van Inzet doar ontbrök et niet an

          Iederene geet mooi gestödig vedan

L         De L is van Leden doar doe’w et eigenlijk veur

          Moar ok onze gasten geft et Zommerfeest kleur

L         De dubbel LL is van Ellen die dut onze centen bewaken

          Zodat wi’j ok volgend joar feest könt maken

I         De I is ok van Iederene in Ieder geval

          Wiet schik hef op et zoaterdagoavendbal

G        De G is van Geluk dat he’j neudig op zien beurt

          Want wi’j hebt letterlijk en figuurlijk Gin Gedonder Geheurd

E        De E is van Eindelijk weer een Eminence-grise

          In de vorm van een koning Bertram Hoftiezer

R        De R is van Röst doar bu’j wal an too

          Noa een weake vakantiewark en feesten en zoo

S        De S is van Slot wi'j bunt d'r met kloar

          Goedgoan en weerkommen tut volgend joar

 

          Bestuur COV